Tykkää painike body

11.6.2009

Johdon palkat uuteen arviointiin

Sanomalehti Kaleva uutisoi näyttävästi tekemästäni aloitteesta Johdon palkat halutaan uuteen arviointiin.


10.6.2009


VALTUUSTOALOITE
Toimintasäännön muutos/Johtoryhmän palkkaus/Johtajasopimukset

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunnan johtoryhmälle laaditaan uudet johtajasopimukset saavuttaaksemme kuntalaisten ja kunnan henkilöstön luottamuksen. Esitämme, että asia otetaan kiireelliseen käsittelyyn.

Samalla esitämme toimintasääntöön muutosta niin, että kunnanjohtajan oikeus päättää johtavien viranhaltijoitten palkoista perutaan. Päätösvalta johtoryhmän palkoista tulee olla kunnanhallituksella ja johtoryhmän palkkaus ja tehtävät tulee määritellä johtajasopimuksissa, mitkä kunnanhallitus hyväksyy. Palkat tulee määritellä valtakunnalliselle tasolle. Ne eivät saa olla suurempia kuin ne kunnissa keskimäärin ovat.
Lisäksi esitämme, ettei johtoryhmälle makseta tulospalkkiota. Palkkioitten maksaminen ei voi olla oikeutettua, jos se maksetaan syntyneistä säästöistä.
Samoin sopimuksen purkaantuessa ei erorahaa tai muita ylimääräisiä korvauksia tule maksaa.


Kommentti
Julkisuuden paineessa tulospalkkiosta luovuttiin.