Tykkää painike body

11.9.2012

Valtuustoaloite raakamaan ostohinnasta

Esitin 10.9.2012 aloitteeni valtuuston kokouksessa


Kunnassa raakamaan ja tonttien hintasuhde on kasvanut merkittävästi. Tonttien myyntihintaa on nostettu jo useamman kerran, mutta raakamaan ostohinta on pysynyt samana.

Ei voi olla oikein, että kunta käyttää monopoliasemaansa väärin kaavoittamalla vain kunnan omistuksessa olevia maa-alueita ja sanelee raakamaan ostohinnan.

Esitän, että raakamaan ostohinta sidotaan omakotitonttien myyntihintaan suhteessa 1:10.
Lisäksi esitän, että maapoliittisessa ohjelmassa tulee selkeästi huomioida myös yksityisten maiden kaavoitus kohtuullista korvausta vastaan.


Kommentti:

Tämähän tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun kunta myy omakotitontin 37€/tonttineliö ja maanomistaja saisi raakamaaneliöstä 3,70€. Lienee vähintäänkin kohtuullista maanomistajaa kohtaa.

Tällä hetkellä kunta maksaa raakamaasta enimmillään 2,35€/raakamaaneliö.

Kaikki ei suinkaan ole puhdasta voittoa kunnalle, mutta maan myyntitulot ovat merkittävä lisä kunnan talouden hoidossa.
Kunta maksaa kaavoittamisesta aiheutuneet kulut, kunnallistekniikan, tiet jne.

Kempeleessä kunta käyttää monopoliasemaansa väärin kieltäytymällä yksityisten maiden kaavoittamisesta. Muissa kunnissa kaavoitetaan myös yksityisiä maita ja maanomistaja maksaa arvonnoususta kohtuullista korvausta. Usein kyseessä on vain pyyntö kaavoittaa vanhan rakennuspaikan viereen lapsille tai vanhuksille omakotitontti. Siitä hyötyisi kunta, kun kotiapu vanhuksille olisi omasta perheestä eikä vanhusten tarvitsisi muuttaa kylälle kunnan kotiavun piiriin.