Tykkää painike body

4.2.2011

Niittyrannan alueen kaavoitus

3.2.2011

Niittyrannan alueen kaavoitus alkaa saada jo farssin piirteitä. Kaavahanke on ollut vireillä jo kymmenen vuotta ja valmista ei tunnu tulevan. Joillakin tuntuu olevan valtava halu torpata koko hanke ja hyvin alkanut neuvotteluyhteys alueen maanomistajien kanssa. Elinvoimavaliokunta linjasi ennen joulua Niittyrannan alueen yhdeksi tärkeimmistä kaavoitettavista alueista.

Viime vuoden puolella elinvoimavaliokunta on myös käynyt rakentavia alustavia tunnusteluita alueen maanomistajien kanssa ja saanut maanomistajilta ensimmäisen konkreettisen tarjouksen.

Valiokunta käsitteli Niittyrannan rakennuskieltoasiaa viime kokouksessa. Virkamiehet toivat kokoukseen oman valmiin esityksen, missä he torppasivat koko alueen kaavoitushankeen juuri nyt kun olisi tullut antaa maanomistajille rakentava ja hyvä vastine. Valiokunta päätyi pitkän keskustelun jälkeen siihen, että maanomistajia tulee lähestyä rakentavasti kirjeellä ja sen laatiminen annettiin kehitysjohtajan tehtäväksi. Päätimme myös, että kirjeen siis vastineen maanomistajille saisivat vielä valiokunnan jäsenet sähköpostitse luettavakseen ja hyväksyttäväkseen ennen postitusta. Esitin muutamaa korjausta kirjeeseen mm. lisäyksen tavoitteena alueen kaavoittaminen ja viemäröinti. Lisäys mikä oleellisesti muuttaisi kirjeen sisällön myönteiseksi. Enemmistö valiokunnan jäsenistä hyväksyi sähköpostilla tehtävät muutokset mm. valiokunnan puheenjohtaja hyväksyi muutetun kirjeen. Nyt sitten kunnanhallituksen esityslistan liitteenä on sitten jotain aivan muuta kuin valiokunta on sopinut!?

Kempeleen uuden toimintamallin mukaan valiokunta valmistelee asiat ja tekee esityksiä kunnanhallitukselle. Virkamiesten tehtävä on taas esittää asiat valiokunnalle ja antaa valiokunnan keskustella ja ruotia asiaa sekä tehdä esitys. Nyt sitten valiokunnalle tuotiinkin valmis virkamiesten esitys, missä torpattiin koko alueen kaavoittaminen siis ennen kuin valiokunta oli edes keskustellut asiasta. Todella outo menettely. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Jos tämä on Kempeleen uuden toimintamallin mukaista niin koko toimintamalli joutaa heittää romukoppaan ja palata vanhaan lautakuntatyöskentelyyn takaisin. Lisäksi valiokuntaan oli kutsuttu kaavoituspuolelta kaksi virkamiestä jotka omalla asiantuntemuksellaan ja sanahelinällään pyrkivät koko ajan puolustamaan omaa esitystään ja torppaamaan valiokunnan rakentavaa keskustelua. Siinä väkisinkin jää moni maallikko toiseksi. Valiokunta ei saanut myöskään oikeata tietoa kaavakustannuksista ja kustannusten jakamisesta alueen maanomistajien kesken vaikka sitä kokouksessa tivattiin.

Laki lähtee siitä kun vanha jo osittain rakennettu alue kaavoitetaan niin kustannusten jaossa on huomioitava aina jo rakennetut alueet joille tulee jyvittää vastaava kustannusosuus, mutta mikä jää kunnan maksettavaksi eikä uusien kaava-alueen maanomistajien. Tämä on selkeästi tuotu esille maankäyttö- rakennuslaissa ja Kuntaliiton toimintaohjeissa. Kunta ei voi tuossa menetellä toisin.

Niittyrannan alueen rakennuskieltoa ei saa käyttää painostuskeinona tuon kunnalle kuuluvan maksuosuuden siirtämiseksi uusille kaava-alueen maanomistajille.