Tykkää painike body

21.12.2022

Mikä valtakunnan politiikassa kaihertaa?


Miksi saamme kuunnella jatkuvaa rähinää eduskunnasta? Kun oppositio ei saa muutoin ääntään kuuluviin niin se on pakotettu tekemään välikysymyksiä. Miksi meillä on näin jyrkkä vastakkainasettelu hallitus vastaan oppositio? Miksi asioita ei voisi valmistella yhdessä ilman hallitusohjelmaa?

Onko se demokratiaa, kun hallitukseen otetaan mukaan vain voittajapuolueen valitsemat vähemmistöpuolueet mitkä hävisivät vaaleissa ja samalla syrjäytetään kakkos- ja kolmossijalle tulleet puolueet mitkä edustavat kuitenkin merkittävää äänimäärää.

Eikö hallitus pitäisi rakentaa samassa suhteessa kuin kukin puolue on saanut ääniä. Suomen perustuslaki määrää, että hallitusohjelman rakentaminen menee voittajapuolueelle mikä määrää tahdin ketä otetaan hallitusohjelmaan mukaan. Se ei mene suinkaan puolueitten äänimäärän mukaisessa suhteessa, jolloin demokratia ei toteudu.

Virhe tapahtui siis jo 100 vuotta sitten Suomen itsenäisyyden alkuvuosina, kun Suomeen luotiin perustuslaki mikä määräsi voittajapuolueen laatimaan hallitusohjelman. Silloin se oli ehkä toimiva mutta nyt kun eletään yhteiskunnassa missä pitää sopeutua nopeasti tapahtuviin muutoksiin niin hallituskauden alussa luotu hallitusohjelman periaate ei välttämättä enää toimi koko hallituskautta. Järjestelmä on jäykkä. Voittajapuolue haaskaa aikaa puolustautumiseen ja oppositio nokitteluun. Mistään ei siis tule oikeastaan yhtään mitään. Hallintomalli pitäisi uudistaa vastaavanlaiseksi kuin se on kuntasektorilla.

Kunnissa ei synny valtaa pitävää voimaa ja vastakkain asettelua samalla tavalla kuin se syntyy eduskunnassa. Kunnissa hallintomalli on varsin väljä. Jokainen kunta voi käytännössä hyvinkin vapaasti päättää omasta hallintomallista. Harvoin kuntatasolla syntyy nokittelua puolueitten välillä koska kunnanhallitukseen valitaan jäsenet äänimäärien suhteessa. Näin syntyy yhteinen tahtotila viedä asiat demokraattisesti eteenpäin.

Suomen perustuslakiuudistus on välttämätöntä, jotta yhteistyö valtakunnan tasolla puolueitten välillä saadaan toimivaksi ja Suomi saadaan nousuun.


Kirjoitus julkaistu Kalevassa mielipidepalstalla 21.12.2022