Tykkää painike body

12.3.2012

Valtuustokysymys maapoliittisesta ohjelmasta

12.3.2012 valtuuston kokouksessa tein valtuustokysymyksen:

"Kunnanjohtaja on nimittänyt työryhmän valmistelemaan maapoliittisen ohjelman päivitystä. Päivitetty ohjelma on tarkoitus tuoda myöhemmin valtuustoryhmien arvioitavaksi.

Kysynkin.
Onko kunnanjohtaja romuttamassa valiokuntamallia, kun asioita ryhdytään virkamiestasolla valmistelemaan? Eikö tällaisen työryhmän nimittäminen olisi enemmänkin kunnanhallituksen tehtävä?
Siis virkamiehet valmistelevat itselleen mieluista toimintaohjetta kuinka maapolitiikkaa kunnassa tulee hoitaa?
Virkamiehet olisivat voineet tuoda valiokuntaan ainoastaan kipukohdat mitkä vaativat päivitystä.

Ei voi olla oikein, että kunnan tärkein toimintatyökalu maapoliittinen ohjelma annetaan virkamiesten yksin valmisteltavaksi ja mukana ei ole yhtään luottamushenkilöä.
Valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti meillä pitäisi olla yhdessä tekemisen meininki missä hyödynnetään luottamushenkilöitten osaamista avoimen keskustelukulttuurin kautta. Kunnanjohtaja esittämä työryhmämalli ei sovi siihen raamiin."