Tykkää painike body

30.9.2019

Sisäilmahysteria valtasi Kempeleen päättäjät

30.9.2020

"En missään tapauksessa vastusta uuden koulun rakentamista mutta päätöksien pitää perustua tosiasioihin eikä mielikuviin! Valtuuston pitää saada aina kaikki käytettävissä oleva tieto ennenkuin päätöksiä voidaan tehdä. Nyt valtuustolle annettiin vääriä ja puutteellisia tietoja."

Sisäilmaoireista kärsivät lapset tarvitsevat puhtaat ja terveet koulutilat mahdollisimman nopeasti. Nopein ja paras tapa tähän olisi ollut moduulikoulu mikä oltaisiin voitu toteuttaa jopa vuodessa ja lapset olisivat jo ensi lukukauden alusta voineet aloittaa koulun uusissa puhtaissa tiloissa. Nyt kun päätettiin rakentaa kokonaan uusi koulu niin rakentaminen venyy jopa 3-4 vuoteen, jolloin tällä hetkellä oireilevat lapset tuskin ehtivät edes nähdä uutta koulua. Moduulikoulu oltaisiin voitu toteuttaa alkuun pienimuotoisempana rakennuksena, jolloin kaikki oireilevat lapset olisivat voineet siirtyä puhtaisiin tiloihin. Sen jälkeen olisi pohdittu nykyisen koulurakennuksen kohtaloa.

Valtuusto päätti syyskuun kokouksessa purkaa kirkonkylän koulun lukion D-talon missä valtuusto myös kokousti kokonaisen päivän. Vuosi sitten purettiin kirkonkylän koulun ala-aste, päiväkoti ja kunnantalo. Kesällä purettiin keskustan alueelta liiketalona tunnettu Tiilitori.

Kokouksen väliajoilla kiersin koulujen käytävillä ja eri luokissa. En havainnut minkäänlaisia sisäilmaongelmia. Normaalisti sen kyllä haistaa, jos näin olisi. Olen kiertänyt aika monta kiinteistöä ja haistan kyllä, jos ongelmia on.

Muutama homenokka on päättänyt nyt laittaa kunnan konkurssiin, kun aloitti tämän hysterian lietsomisen näistä sisäilmaongelmista. Selvähän se on, että lapsilla ja opettajilla pitää olla terveellinen koulu mutta päätösten pitää perustua faktoihin eikä mielikuviin.

Tämä 40 miljoonan jätti-investointi on pois meiltä kaikilta muilta kuntalaisilta, kun palveluja ja investointeja karsitaan. Nyt jo vanhusten ja vammaisten palveluita on karsittu. Lisää on luvassa. Veroäyriin on luvassa korotuksia. Kunnan talous tulee olemaan alijäämäinen myös vuonna 2021.

Kempele velkaantuu reilusti enemmän kuin muut kunnat keskimäärin. Vertailun vuoksi Kempele on jo nyt velkaantunut 70 miljoonaa ja sen lisäksi tulee vielä tämä 40 miljoonaa. Vaarana on, että Kempele ajautuu kriisikuntien joukkoon ja itsenäinen Kempele on historiaa.

Kouluissa ei ennen ollut minkäänlaisia sisäilmaongelmia, kun lapset olivat välitunnit ulkona ja luokkahuoneita tuuletettiin. Miksi ihmeessä nykyajan lapsilla ei ole enää välituntipakkoa mennä ulos? Nyt sitten naristaan, kun nokka vähän vuotaa tai on väsynyt olo.

Oirekyselyt suoritettiin koulun toimesta ja he myös vetivät yhteen kyseiset vastaukset. Kukaan ei kyseenalaistanut niitä vaan sokeasti luotettiin viranhaltijoitten esityksiin. Eräskin kirkonkylän koulun opettaja kertoi, että nyt on meidän vuoro saada uusi koulu. 

Tuloksia liioiteltiin ilmeisen tarkoitushakuisesti. Meille päättäjille ja vanhempainryhmälle syötettiin täyttä puppua, kun kerrottiin että yli 20% koulun oppilaista oireilee. Tuloksiin oli laskettu mukaan kaikki erilaiset oireryhmät ja lisäksi mukaan oli otettu myös muulloin kuin päivittäin oireilevat. Kun vastauksia tutkii tarkemmin, niin oppilaista oireilikin vain 3%. Kodin olosuhteita ei tässä oirekyselyssä huomioitu laisinkaan. Kotona vietetään paljon enemmän aikaa kuin koulussa. Ongelmat ovat monessa kodissa pahemmat kuin koulurakennuksissa. Miksi näitä ei huomioitu?

On varmastikin paljon edullisempaa hankkia omat erityistilat näille herkistyneille lapsille ja opettajille kuin rakentaa kokonaan uusi koulu kaikille oppilaille. Opettajat käyttivät tilannetta tarkoitushakuisesti väärin saadakseen itselle uudet työtilat. Päällä painoi myös kateus kun Linnakankaalla kollegoilla oli uudet hienot tilat. Jopa vanhempainryhmälle syötettiin noita samoja liioiteltuja sisäilmatuloksia. 

Kyselyn tekivät opettajat eikä terveydenhuollon ammattilaiset. Kyselyyn vastasivat vanhemmat eivätkä lapset itse. Oirekysely oli vieläpä useamman vuoden vanha missä oli vielä mukana purettu ala-aste ja sen oppilaat. Päättäjiä harhautettiin pahemman kerran. Purkupäätös ja uuden koulukampuksen rakentaminen tehtiin väärien ja vanhentuneitten tietojen perusteella. 

Tämän jälkeen sain puolueettoman tahon eli THL tekemään tuon kyselytutkimuksen. Se esiteltiin rehtorin toimesta kunnanhallitukselle eli meille päättäjille sen jälkeen kun uuden koulun rakentaminen oli jo päätetty. Rehtori tulkitsi THL tutkimusta niin  että Kempeleessä kirkonkylän koululla sisäilman laatu ja oireilut ovat huonompia kuin valtakunnassa keskimäärin. Keskeytin puheenjohtajana tuon asian esittelyn ja pyysin hankkimaan faktoja ennen kuin kyseinen viranhaltija jatkaa. Näinhän siinä lopulta kävi että ko. rehtori pyysi anteeksi vääriä tulkintoja ja tilanne Kempeleessä olikin selkeästi parempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Asian esittelijä toimii virkavastuulla ja tällaisiin virheisiin ei olisi vara. 

Jälkipyykki jäi tästä pesemättä kun kyseinen rehtori jäi eläkkeelle. Hän sai tahtonsa kuitenkin läpi ja uusi komea koulu alkoi rakentumaan. Näin todisteellisesti voitiin todeta että uuden koulun rakentaminen ja vanhan purkupäätös tehtiin väärillä tiedoilla.